Izolace proti vodě

  1. Stěrkové izolace minerální
  2. Stěrkové izolace bitumenové
  3. Izolace chemicky odolné
  4. Izolace pracovních spár
  5. Dodatečná izolace trhlin a spár

Stěrkové izolace minerální

Hydraulicky tuhnoucí

Tyto stěrkové izolace jsou na  cementové bázi a vyznačují se především vysokou přídržností k podkladu, paropropustností, odolností proti UV-záření a proti prorůstání kořenů. Další jejich obrovskou výhodou je možnost nanášení na vlhký podklad a schopnost odolávat negativnímu tlaku vody.  Proto se s velkou výhodou uplatňují u izolace ŽB nádrží (bazény, ČOV) nebo při sanaci objektů, které je nutné izolovat z vnitřní strany.                
Na tuto izolaci je možné přímo pokládat dlažbu, omítat a pod.             
Minerální stěrkové izolace nacházejí uplatnění u izolace rovných střech, bazénů, balkónů a teras.

Krystalické izolace

Kristalická izolace se používá při utěsňování betonových a železobetonových konstrukcí sklepů, základů, základových desek výtahových šachet, nádrží na užitkovou vodu, podzemních garáží , tunelů a také pod potěry.

Stěrkové izolace bitumenové

Stěrkové izolace na bitumenové bázi nacházejí uplatnění u izolace podlah, které mají být kryty betonovou mazaninou nebo jako svislá izolace objektů z venkovní strany pod úrovní terénu, kde je chráněna na styku se zeminou vhodným opatřením jako jsou např. drenážní  nebo ochranné desky. Bitumenové stěrky se nanášejí za studena, jsou aplikovatelné na vlhký podklad, paronepropustné a jsou vhodné jako izolace proti vodě a zároveň proti radonu.

Izolace chemicky odolné

U těchto izolací je kladen důraz mimo jiné i na odolnost proti vlivům agresivních médií na povrchu konstrukcí jako jsou záchytné  jímky, stěny i podlahy výrobních provozů nebo velkokuchyní. 
U těchto izolací  je možný požadavek kombinace chemického i mechanického zatížení. Nabízíme celou řadu možných provedení  jako jsou  izolace odolné posipovým solím, ropným produktům, chemikáliím a v neposlední řadě i systém DENSARE 2002.

Izolace pracovních spár

Provádíme  izolace pracovních spár bentonitovými pásy nebo injektážními hadičkami. Při použití obou systémů do jedné spáry poskytujeme záruku 10 let.

                

Dodatečná izolace trhlin a spár

Provádíme dodatečné utěsňování průsaků ŽB konstrukcí jako jsou pracovní spáry, trhliny a prostupy. K dotěsňování těchto poruch používáme jednosložkové nebo dvousložkové polyuretanové pryskyřice, které při styku s vlhkostí nebo vodou nabývají na svém objemu.