Naše služby

Sanace zdiva

Dodatečná izolace zdiva proti zvlínající vlhkosti metodou chemické injektáže, sanační omítkové systémy a nutná doprovodná opatření pro odstranění příčin vlhkosti.

Izolace proti vodě

Stěrkové minerální a bitumenové izolace, chemicky odolné izolace na bázi polyuretanu, izolace pracovních a delatačních spár, dodatečné utěsňování trhlin a spár v betonových a železobetonových konstrukcích.

Průmyslové podlahy

Stěrkové, lité a nátěrové epoxidové systémy včetně připravených a specielních prací.

Sanace betonu

Příprava podkladu, ochrana výstuže, reprofilace a injektáže.