Sanace betonu

  1. Příprava podkladu
  2. Ochrana výstuže
  3. Reprofilace
  4. Injektáže

Příprava podkladu

Tryskání konstrukce vysokotlakým vodním paprskem, tlakovou vodou s pískem nebo jiným vhodným způsobem.

Ochrana výstuže

Ochrana výstuže se provádí  nátěrem na cementové nebo epoxidové bázi.

Reprofilace

Reprofilací betonového povrchu obnovíme původní tvar konstrukčních prvků nebo zvětšíme tloušťku krycí vrstvy nad výztuží.         
Reprofilační materiál slouží především k obnově trvanlivosti a vzhledu železobetonových prvků.

Injektáže

Podstatou injektáží je vyplnění dutin v injektovaném materiálu injektážní směsí, a izolace průsaků sanovanou konstrukcí.         
Injektuje se za účelem dosažení nových vlastností původního materiálu, především zvýšení pevnosti, únosnosti a vodotěsnosti.