Sanace zdiva

Pro návrh optimálního sanačního opatření je nutné znát nejprve stávající stav poškozeného zdiva, příčiny poškození a využití sanovaného objektu.                                                                                                                                                      
V této oblasti je firma zaměřena na tyto činnosti:

  1. Izolace zdiva chemickou, tlakovou injektáží
  2. Vodorovná, svislá izolace
  3. Sanační omítkové systémy
  4. Doprovodná opatření

Izolace zdiva chemickou, tlakovou injektáží

Tato metoda je vhodná pro téměř všechny druhy zdiva (cihelné, smíšené, kamenné zdivo) 
Aplikace injektážní hmoty se provádí do předem vyvrtaných otvorů přes injektážní hmoždinky.        
K vytvoření dodatečné izolace zdiva a proti vzlínající vlhkosti používáme převážně lety prověřenými injektážními materiály jako je např. AQUAFIN-F. Tento velice citlivý způsob provedení izolace je možné použít i u památkově chráněných objektů.

Tyto komplexní systémy  řešení sanace tak s vysokou účinností tvoří bariéru proti vzlínající vlhkosti. Výhodou těchto systémů je, že je lze v některých případech využít i pro izolace zdiva bez přerušení provozu a bezproblémové propojování výškových rozdílů při rekonstrukcích objektů. 

Vodorovná, svislá izolace

Pro napojení dodatečné izolace zdiva chemickou, tlakovou injektáží na stávající plně funkční izolaci používáme stěrkové izolační systémy, které  se liší  v závislosti na podkladu a potřebné vlastnosti izolace objektu. ( Více v rubrice "Izolace proti vodě".)

Plošná izolace je řešena vhodnými stěrkami, které odolávají i negativnímu tlaku vody a proto je lze aplikovat i z vnitřní strany objektu. 

 

Sanační omítkové systémy

Sanační omítky propouštějí vlhkost ze zdiva ve formě vodních  par a svým obsahem vzduchových pórů umožňují ukládání krystalů solí bez viditelné destrukce.  Délka životnosti závisí na množství a druhu solí v sanovaném zdivu a na kvalitě použitého sanačního systému.  Z důvodu optimálního stanovení sanačního systému doporučujeme provést odběr vzorků zdiva, odběr  pro stanovení skutečného obsahu vlhkosti a salinity.

Ke zhotovení sanačních omítek ve většině případů používáme omítkové systémy od společnosti SCHOMBURG Čechy a Morava s.r.o. a SATSYS Technology a.s.

 

 

Doprovodná opatření

Mezi doprovodná opatření , která provádíme v rámci dodávky zakázky na klíč jsou:

  1. Odkop objektu a pokládka drenážního i kanalizačního potrubí vrámci odvodnění stavby
  2. Ostatní zednické a malířské práce
  3. Malířské práce a nátěry fasád silikonovými nebo silikátovými barvami